English
 

פטנט ככלי משפטי להגנה על טכנולוגיה

הפטנט משמש כלי עסקי ולעיתים רבות מהווה נכס למיזם בתחילת דרכו, לכן יש חשיבות רבה שאסטרטגיית רישום הפטנטים והליווי השוטף ינוהלו כהלכה מתחילת דרכה של החברה

קבלת פטנט הינה תהליך חשוב לחברה שמבקשת להגן על טכנולוגיה שפיתחה. הפטנט הינו מסמך משפטי. הוא משמש כלי הגנה על טכנולוגיה חדשה ומהווה הסכם בין מבקש הפטנט והמדינה. בתמורה לגילוי מלא של האמצאה עבורה מבוקש הפטנט, המדינה מעניקה לבעל הפטנט את הזכות למנוע מאחר לנצלה למשך 20 שנה. יש לזכור – אין בהענקת הפטנט זכות אוטומטית לניצול האמצאה, זאת מאחר וייתכן שחלק מהטכנולוגיה נופלת בתחום המוגן בפטנט אחר. בכדי לאפשר הגנה רחבה גאוגרפית לטכנולוגיה, הוקמו מנגנונים הספקים מסלול להגשת בקשות לפטנט בטריטוריות שונות, במרווחי זמן. כל זאת מתוך הבנה שלמבקש הפטנט אין תקציב ביום הראשון להגיש בקשות רבות במקביל.

כאשר חברה מתחילה בתהליך, הבקשה לפטנט נבחנת על ידי בוחני פטנטים. הם מייצגים את האינטרס של הציבור להגביל את המונופולין של מבקש הפטנט. הליך זה יכול להימשך מספר שנים. האמצאה המוגדרת בבקשה לפטנט צריכה לעמוד במספר מבחנים, בין היתר, האם האמצאה חדשה? האם היא מגלמת צעד המצאתי? כל זאת למול הידע הקיים.
כאשר מתקבלת הסכמה לגבי היקף המונופולין הנתבע בבקשה, ניתן הפטנט.

הפטנט משמש כלי עסקי ולעיתים רבות מהווה נכס בלעדי למיזם צעיר. לכן, יש חשיבות רבה שאסטרטגיית הפטנטים והליווי השוטף ינוהלו על ידי גורם מקצועי כבר בשלבים ראשוניים. המטרה – לבנות למיזם פורטפוליו קנייני התואם לתוכנית ולהתפתחות העסקית של החברה.

מתעניינים ברישום פטנט?

לחצו כאן ליצירת קשר


תמר מורג-סלע
עורכת פטנטים, שותפה בכירה
תמר מורג-סלע
תמר מורג-סלע הינה שותפה בכירה ומרכזת תחומי זכויות מטפחים, אגריטק ופודטק

אין במידע הכלול בסרטונים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.