English
 

פטנטים ודיני חוזים: כיצד יכולות חברות להגן על עצמן?

ישנן דרכים בהן עובד בחברה יכול לתבוע בעלות על פטנט שהמציא בזמן העבודה עבור החברה. כיצד המעסיקים יכולים להגן על עצמם?

המפגש בין פטנטים ובין הסכמי העסקה יוצר סיטואציות המצריכות הגנה משפטית. לפי חוק הפטנטים, פטנט על אמצאה שהמציא עובד עקב עבודה אצל מעסיק – הנקראת אמצאת שירות – שייכת למעסיק. אבל ישנן דרכים לנסות לעקוף את הסכם ההעסקה. למשל, בקשת פטנט יש להגיש בכל מדינה בה רוצים שהפטנט יישמר, ואותו עובד יכול להקדים את המעסיק ולרשום את הפטנט במדינה אחרת על שמו.

מקרה ידוע הוא של חברת פארמה שמצאה עצמה במאבק מול אחות מקצועית, שהועסקה בחברת בת של החברה ובמסגרת עבודתה פיתחה ערכה באמצעותה תהליך מתן תרומת דם הפך לבטוח יותר עבור התורם והמתרים כאחד. הפיתוח הניב לחברה האם הכנסות שנתיות של 30 מיליון דולר והאחות תבעה את חלקה בתמלוגים. התביעה נסגרה בפשרה, כנראה בגובה רב, שחברת הפארמה שילמה לאותה אחות.

החוק ביחסי עובד-מעסיק בכל הנתון לפיתוח פטנט ע"י העובד במסגרת עבודתו ברור לכאורה, ובכל זאת חשוב לזהות את כל הפרצות כדי שהחברה לא תמצא את עצמה בסיטואציה בה היא נאלצת לשלם על פיתוח פעמיים: הן בתהליך העבודה בו היא משלמת לעובד שלה משכורת עבור הפיתוח, והן במסגרת הסדר פשרה כדי לרכוש את מלוא זכויותיה על אותה אמצאה. ליווי משפטי ובחינת חוזי ההעסקה חשובים כדי להימנע ממצבים כאלו.

מעוניינים להתייעץ כיצד להגן על אמצאות מפני תביעת זכויות ע"י עובדים?

לחצו כאן ליצירת קשר


ערן ברקת
עורך דין, שותף בכיר
ערן ברקת
ערן ברקת הינו שותף בכיר
בגילת, ברקת ושות'

אין במידע הכלול בסרטונים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.