English
תחומי עיסוק

סודות מסחריים

תחום ההגנה על סודות מסחריים קיבל תנופה רבה בשנים האחרונות, וכמות פסקי הדין של בתי המשפט השונים שפוסקים בנושא הולכת וגדלה בעקבות חקיקתו של חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. 

עורכי הדין של גילת, ברקת ושות' מייעצים ללקוחות המשרד בכל הנוגע להגנה על סודותיהם המסחריים ומייצגים אותם בתביעות אותן הגישו נגד מי שהפרו את זכויותיהם, או מסייעים להם בהגנה מפני תביעות, שהוגשו נגדם על ידי צדדים שלישיים. בדומה, מייעצים עורכי הדין של גילת ברקת ללקוחות המשרד בכל הנוגע לפיתוח אסטרטגיה להגנה על סודות מסחריים ועורכים עבורם הסכמי סודיות ונהלים פנימיים.

שם
מחלקה
תפקיד
זכויות יוצרים, סודות מסחריים
שותף בכיר
זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, בדיקת נאותות, קוד פתוח, סודות מסחריים
שותף בכיר