English
תחומי עיסוק

זכויות מטפחים

מחלקת זכויות מטפחים מתמחה בהליכים הקשורים בהגנה על זנים חדשים של צמחים. 
פיתוח זנים חדשים של צמחים למטרות חקלאיות ולנוי והמסחר בזרעים ובשתילים שהם תוצר פיתוח, הפכו בשנים האחרונות לענף כלכלי חשוב מעין כמותו ובמקביל עלתה גם החשיבות של הרשום וההגנה על הזכויות.  

עיקר עיסוקה של המחלקה הוא ברישום זכויות מטפחים עבור זנים חדשים בארץ ובחו"ל, טיפול בהליכי התנגדות לרישום זן חדש, מתן חוות דעת, לרבות בדיקות נאותות (Due Diligence), לחברות בתחום ולמטפחים בארץ ובעולם. 

בנוסף למומחיות ולניסיון רב השנים למחלקה יתרון מהותי הנובע מהעבודה המשותפת עם עורכי הדין של גילת, ברקת ושות'. מעבר לסינרגיה שיש בעבודה משותפת כזו בשרות הלקוחות, היא גם מביאה להפריה הדדית ולהעצמת הרמה המקצועית הכללית

שם
מחלקה
תפקיד
זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, בדיקת נאותות, קוד פתוח, סודות מסחריים
שותף בכיר
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, זכויות מטפחים
שותפה בכירה, מרכזת תחום זכויות מטפחים, אגרוטק ופודטק