English
תחומי עיסוק

פטנטים: רישום פטנט מקצועי

פיסיקה

מחלקת הפיסיקה כוללת עורכי פטנטים עם רקע וניסיון אקדמי ותעשייתי בתחומי הפיסיקה השונים, בהנדסת חשמל, אופטיקה ועוד. 

עיקר עיסוקה של המחלקה הוא במתן שירותי פטנטים מתקדמים ללקוחות בתחומי האופטיקה, אלקטרו- אופטיקה, אקוסטיקה, הנדסת חשמל, תקשורת אופטית, אחסון מידע אלקטרוני ואופטי, טכנולוגיות המבוססות על מוליכים למחצה, מכשור רפואי, ננוטכנולוגיה ועוד.

המחלקה מעניקה שירותים מקיפים למגוון רחב של לקוחות ובכל השלבים העסקיים, לרבות יזמים, חברות בצמיחה, חברות היישום במוסדות האקדמיה, חברות גדולות עם פעילויות עסקיות בינלאומיות בישראל וברחבי העולם.

שם
מחלקה
תפקיד
פטנטים, פיסיקה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה
שותפה בכירה, ראש מחלקה, מרכזת תחום ננוטכנולוגיה
פטנטים, פיסיקה
שותפה
פטנטים, פיסיקה
שותף
פטנטים, פיסיקה
עורך פטנטים
פטנטים, פיסיקה
עורך פטנטים
פטנטים, פיסיקה
שותף
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, פיסיקה
עורך דין ועורך פטנטים