English
תחומי עיסוק

פטנטים: רישום פטנט מקצועי

ננו-טכנולוגיה

תחום הננוטכנולוגיה הינו אחד מתחומי הטכנולוגיה הרב-תחומיים, המתעתדים להשפיע על תחומים רבים אחרים, כגון רפואה, מדעי החומר, מיקרואלקטרוניקה, ותחומים רבים אחרים. המחקר והפיתוח בתחום הננוטכנולוגיה הינם רב-תחומיים, ומשלבים מגוון רחב של תחומים טכנולוגיים מגוונים, כגון פיסיקה ואלקטרוניקה, כימיה, ביוכימיה, מיקרוביולוגיה ועוד.

בשונה מתחומים אחרים, המחקר והפיתוח בתחום הננוטכנולוגיה, אינם מדעיים גרידא, ולרוב כוללים ראייה עסקית ומעשית רחבה. מכאן, שכבר בשלבי המחקר והפיתוח המוקדמים, נלקחים בחשבון שיקולים מסחריים ועסקיים, ביניהם הגנה פטנטית, לה ניתנת חשיבות גבוהה במיוחד.

בהינתן האופי הרב-תחומי, הטבוע במחקר ובפיתוח הננוטכנולוגיה, יש צורך בפרספקטיבה מדעית וטכנולוגית רחבה ורב-תחומית בטיפול בעניינים הקשורים לפטנטים. לפיכך, בעוד שבתחומים רבים, עניינים הקשורים לפטנט, יכולים להיות מטופלים על ידי עורכי פטנטים מתחום מדעי וטכנולוגי מוגדר, בהגנה פטנטית על המצאות בתחום הננוטכנולוגיה, נדרשים אנשי מקצוע מיומנים ובעלי הכשרה רב-תחומית.

צוות הננוטכנולוגיה בקבוצת ריינהולד כהן, כולל עורכי פטנטים מתחומים מדעיים וטכנולוגיים רבים, ביניהם, פיסיקה, כימיה, רוקחות, ביוטכנולוגיה ועוד. הצוות מוכשר ומנוסה בטיפול בתיקים מורכבים בתחום הננוטכנולוגיה.

שם
מחלקה
תפקיד
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה, מסחור קניין רוחני, בדיקת נאותות
שותף בכיר, ראש מחלקה
פטנטים, פיסיקה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה
שותפה בכירה, ראש מחלקה, מרכזת תחום ננוטכנולוגיה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, ננו-טכנולוגיה
שותף בכיר, ראש מחלקה, מרכז תחומי הארכת תוקף פטנט, ננוטכנולוגיה וקנאביס
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, ננו-טכנולוגיה
שותפה