English
תחומי עיסוק

פטנטים: רישום פטנט מקצועי

מכשור רפואי

מכשור רפואי במהותו מבוסס על טכנולוגיות המשלבות תחומי ידע מגוונים לרבות הנדסה, מדעי החיים, פיסיקה, אלקטרוניקה, מדע החומרים, תוכנה, רוקחות ואחרים. על כן, גישה רב תחומית הינה הבסיס לשרות ללקוח בתחום המכשור הרפואי.

כדי לתת מענה מקיף ומתאים לצרכי מיזם שעניינו מכשור רפואי, אנו מגבשים עבור הלקוח או המיזם צוות רב-תחומי מנוסה של עורכי פטנטים עם רקע מקצועי התואם לצרכי המיזם.

שם
מחלקה
תפקיד
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה, מסחור קניין רוחני, בדיקת נאותות
שותף בכיר, ראש מחלקה
פטנטים, הי-טק, מכשור רפואי, מסחור קניין רוחני, קוד פתוח
שותף בכיר, ראש מחלקה
פטנטים, מכניקה וטכנולוגיה, מכשור רפואי, מדגמים
שותף בכיר, ראש מחלקה
פטנטים, מכניקה וטכנולוגיה, מכשור רפואי, בדיקת נאותות
שותפה בכירה, ראש מחלקה
פטנטים, פיסיקה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה
שותפה בכירה, ראש מחלקה, מרכזת תחום ננוטכנולוגיה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, זכויות מטפחים
שותפה בכירה, מרכזת תחום זכויות מטפחים, אגרוטק ופודטק
פטנטים, הי-טק, מכשור רפואי, בדיקת נאותות
שותפה