English
תחומי עיסוק

פטנטים: רישום פטנט מקצועי

מדעי החיים וכימיה

מחלקת מדעי החיים והכימיה כוללת צוות גדול של אנשי מקצוע, שהינם עורכי פטנטים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים, בעלי ניסיון רב בעבודה בחברות מובילות בתעשייה ובשירות לקוחות מהארץ ומהעולם.

המחלקה מטפלת באמצאות במגוון תחומים, לרבות: ביוטכנולוגיה, תכשירים רפואיים, מכשור רפואי, ביולוגיה מולקולארית,  כימיה אורגנית, כימיה אי-אורגנית, ננוטכנולוגיה, ביוכימיה, רוקחות, חקלאות, תעשיית מזון, דיאגנוסטיקה, המצאות "ירוקות" ועוד.

המחלקה מעניקה שירותים מקיפים למגוון רחב של לקוחות ובכל השלבים העסקיים, לרבות מדענים, רופאים  ויזמים פרטיים, חברות בצמיחה, חברות היישום במוסדות האקדמיה ובבתי החולים, חברות גדולות עם פעילויות עסקיות בינלאומיות בישראל וברחבי העולם. בנוסף, לאנשי הצוות במחלקה ניסיון רב בטיפול בתיקי הארכת תוקף פטנטים על תרופות.

שם
מחלקה
תפקיד
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה, מסחור קניין רוחני, בדיקת נאותות
שותף בכיר, ראש מחלקה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, ננו-טכנולוגיה
שותף בכיר, ראש מחלקה, מרכז תחומי הארכת תוקף פטנט, ננוטכנולוגיה וקנאביס
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, זכויות מטפחים
שותפה בכירה, מרכזת תחום זכויות מטפחים, אגרוטק ופודטק
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
שותפה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, ננו-טכנולוגיה
שותפה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
שותף
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
שותפה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
עורך פטנטים
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
שותפה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
עורכת פטנטים
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
שותפה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
עורכת פטנטים
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
שותפה
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, פיסיקה
עורך דין ועורך פטנטים
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
עורכת פטנטים
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
עורך פטנטים
פטנטים, מדעי החיים וכימיה
עורכת פטנטים