English
תחומי עיסוק

הצוות שלנו

אורלי פץ

אורלי פץ

  • עורכת פטנטים
  • הגשות ועניינים פורמליים
השכלה

תואר מוסמך בכימיה פיסיקלית, 1993, אוניברסיטת בר-אילן; תואר בוגר בכימיה, 1991, אוניברסיטת בר-אילן. בעבודת התיזה אורלי חקרה יוניזציה רב-פוטונית של תרכובות סיליקון ואטומי סיליקון.

ניסיון

אורלי בעלת ניסיון בעריכת פטנטים בכל תחומי הכימיה האורגנית והפיסיקלית, לרבות תרופות המבוססות על מולקולות קטנות, סינתזה של מולקולות אורגניות, תהליכי טיהור, תכשירים חקלאיים, פורמולציות וננוטכנולוגיה.

אורלי אחראית מקצועית על תהליך הגשת בקשות לפטנט בישראל של לקוחות זרים וישראליים.  אורלי מתמחה בדרישות משרד הפטנטים הישראלי והתאמת הבקשות לדרישות המקומיות וכן טיפול בבעיות פורמליות כלליות העולות בשלב ההגשה. 

חברויות בארגונים
אגודת עורכי הפטנטים בישראל
שפות
עברית, אנגלית