English
תחומי עיסוק

קוד פתוח

בימינו, כמעט כל מוצר תכנה מתקשר בצורה כלשהי לקוד פתוח, אשר כפוף לרישיונות שימוש שונים ומגוונים. פעמים רבות, ניהול השימוש בקוד הפתוח בעולם העסקי לוקה בחסר ולעיתים אף מגיע לכדי עצימת עיניים. אחת מהסיבות לכך נעוצה בעובדה כי תחום הקוד הפתוח משלב בין שני עולמות הדורשים מומחיות - האחד הינו העולם המשפטי והאחר הוא העולם הטכנולוגי.

השירותים המוצעים ללקוחותינו בתחום הקוד הפתוח כוללים, בין היתר, חוות דעת בקשר לשימושים בקוד פתוח, ביצוע תהליכי בדיקות נאותות הקשורות לשימוש בקוד פתוח, הכנה לקראת כניסה לתהליכי בדיקות נאותות הקשורות לשימוש בקוד פתוח ופיתוח מדיניות קוד פתוח מקיפה ומותאמת אישית ללקוחותינו.

הצוות המקצועי בתחום הקוד הפתוח של קבוצת ריינהולד כהן משלב אנשי מקצוע בעלי ידע נרחב והכשרה מקצועית במגוון התחומים הרלוונטיים. גם בתחום זה, שיתוף הפעולה בין עורכי הדין של גילת, ברקת ושות' ושל עורכי הפטנטים בריינהולד כהן ושותפיו, בעלי ההשכלה בתחומים הטכנולוגיים הרלוונטיים, מהווה יתרון, אשר מאפשר לנו להעניק ללקוחותינו שירות מותאם אישית בתחום סבוך זה.

שם
מחלקה
תפקיד
זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, בדיקת נאותות, קוד פתוח, סודות מסחריים
שותף בכיר
פטנטים, הי-טק, מכשור רפואי, מסחור קניין רוחני, קוד פתוח
שותף בכיר, ראש מחלקה