English
תחומי עיסוק

IP Stars 2019: קבוצת ריינהולד כהן מדורגת בקבוצת האיכות הראשונה בכל קטגוריות הפטנטים וסימני המסחר.

4 באפריל, 2019

גאים להיות הפירמה היחידה בישראל המדורגת בקבוצת האיכות המובילה בכל קטגוריות הפטנטים וסימני המסחר בדירוג IP Stars של המדריך Managing Intellectual Property.
קבוצת ריינהולד כהן מדורגת בקטגוריות ה- Prosecution ומשרד עוה"ד גילת, ברקת ושות' מקבוצתנו מדורג בקטגוריות ה-Contentious.

לדירוג המלא