English
תחומי עיסוק

IAM Patent 1000 לשנת 2018: ריינהולד כהן ושותפיו וגילת ברקת ושות' מדורגים בקבוצת האיכות הראשונה בכל הקטגוריות גם השנה!

10 ביוני, 2018

ריינהולד כהן ושותפיו דורג כמוביל בקטגוריית הגשות (Prosecutions), ומשרד גילת, ברקת ושות' דורג כמוביל בקטגוריות עסקאות (Transactions) וליטיגציה (litigation).

לדירוג המלא – לחץ כאן