English
תחומי עיסוק

IAM Patent 1000 – דירוג לשנת 2017: קבוצת ריינהולד כהן וגילת ברקת ושות' מדורגים גם השנה בקבוצות האיכות הגבוהות ביותר!

24 ביולי, 2017

קבוצת ריינהולד כהן דורגה בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר (Tier 1) בקטג' הגשות (Prosecution).

כמו כן, גילת, ברקת ושות' דורג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר בקטג' עסקאות (Transactions) ובקטג' ליטיגציה (Litigation).

לדירוג המלא לחצו כאן.