English
תחומי עיסוק

Dun's 100: קבוצת ריינהולד כהן ממשיכה להוביל את תחום הקניין הרוחני

17 במרץ, 2019

גם השנה קבוצתנו מדורגת בקבוצת האיכות המובילה בקטגורית עריכת הפטנטים ומשרד גילת, ברקת ושות' מקבוצתנו מדורג בקבוצת האיכות המובילה בקטגורית הליטיגציה.
לדירוג המלא בתחום עריכת הפטנטים
לדירוג המלא בתחום הליטיגציה