English
תחומי עיסוק

Chambers & Partners 2019: מדורגים בפסגת דירוג תחום הקניין הרוחני גם השנה

19 בפברואר, 2019

קבוצת ריינהולד כהן שומרת על מיקומה כיחידה בישראל המדורגת בקבוצת האיכות העליונה (band 1) בקטגוריית רישום פטנטים וסימני מסחר, בדירוג הבינלאומי Chambers & Partners לשנת 2019.
לדירוג המלא בקטגוריית רישום פטנטים וסימני מסחר – לחץ כאן

משרד עוה"ד גילת, ברקת ושות' מקבוצתנו מדורג גם הוא בקבוצת האיכות העליונה (band 1) בקטגוריית הגנה על קניין רוחני.
לדירוג המלא בקטגוריית הגנה על קניין רוחני – לחץ כאן