English
תחומי עיסוק

Chambers & Partners 2017: קבוצת ריינהולד כהן וגילת, ברקת ושות' שוב בקבוצות האיכות ה-1

21 במרץ, 2017

Chamber Global 2017בדירוג היוקרתי הבינלאומי Chambers & Partners לשנת 2017, קבוצת ריינהולד כהן וגילת, ברקת ושות' שוב מדורגים בקבוצות האיכות ה-1!

קבוצת ריינהולד כהן היחידה בישראל שדורגה בקבוצת האיכות הראשונה בקטוגריית רישום פטנטים וסימני מסחר. לדירוג המלא

גילת, ברקת ושות' דורגה בקבוצת האיכות הראשונה בקטגוריית הגנה על קניין רוחני. לדירוג המלא