English
תחומי עיסוק

ספר חדש: דיני קניין רוחני בישראל מאת אורית פישמן אפורי, דוד גילת, ערן ברקת ותמיר אפורי

18 בספטמבר, 2013

 


לקוחות וידידים יקרים,

אנו שמחים לבשר, כי שותפינו, עוה"ד דוד גילת, 
ערן ברקת ותמיר אפורי, בשיתוף עם ד"ר אורית פישמן אפורי מ"המסלול האקדמי – המכללה למנהל", כתבו ספר חדש על דיני קניין רוחני בישראל.

הספר מהווה כרך באנציקלופדיה המשפטית הבינלאומית של ההוצאה לאור הידועה:
"Kluwer Law International". הספר כולל פרקים אשר עוסקים, בזכויות הקניין הרוחני השונות, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, מדגמים, זכויות מטפחים ועוד. 

לפרטים נוספים