English
תחומי עיסוק

הלוגו של קבוצתנו נצבע בצבעי דגל ישראל

17 באפריל, 2018

לרגל יום העצמאות למדינת ישראל, גם אנחנו מצטרפים ליוזמת לובשים כחול-לבן וצובעים את הלוגו שלנו בצבעי הדגל!
גאים על 70 שנות חדשנות וקדמה, במהלכן זכינו ללוות את ההתפתחות הטכנולוגית של מדינת ישראל.