English
תחומי עיסוק

גאים לשתף שתמר מורג-סלע, שותפה בכירה בקבוצתנו ומרכזת תחום אגריטק, פודטק וזני מטפחים, מונתה לסגנית יו"ר הוועדה העוסקת בקניין רוחני וטכנולוגיות ירוקות בארגון AIPPI, הארגון המוביל בעולם בתחומי הקניין הרוחני.

18 באפריל, 2019