English
תחומי עיסוק
 

קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה

הקריה האקדמית אונו

עו”ד דוד גילת, שותף בכיר, מגילת, ברקת ושות’ מקבוצת ריינהולד כהן ירצה על: היבטים פרקטיים של “אמצאת שירות”

עו”ד ערן ברקת, שותף בכיר, מגילת, ברקת ושות’ מקבוצת ריינהולד כהן ירצה על: סוגיית הסמכות העניינית לדון בנושא “אמצאת שירות” – סדר בבקשה!