English
תחומי עיסוק
 

איך ניתן להגן משפטית על חווית שימוש ופרויקטים בקוד פתוח?

Hubanana, רעננה

עו"ד אסף שלו, ירצה על "מבט פתוח על קוד פתוח – היבטים משפטיים"

עו"ד סער אלון, מנהל מחלקת מדגמים, ירצה על "הגנת מדגמים על User Interface"

הכנס יתקיים ב-Hubanana, חממת סטארט אפ ברעננה