English
תחומי עיסוק

אכיפה

הטיפול בתחום האכיפה עבור לקוחות ריינהולד כהן מהארץ ומחו"ל מנוהל על ידי מחלקת האכיפה של גילת, ברקת ושות'. המחלקה מעניקה שירותי אכיפה של דיני קניין רוחני וייצוג בפני בתי המשפט.

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות  המדינה (רשות המכס והמשטרה) על מנת למנוע יבוא והפצה של מוצרים מפרים, מזויפים וחיקויים בישראל וברשות הפלשתינאית. 

במהלך השנים צברה המחלקה הכרה בינלאומית ובין לקוחותיה ניתן למנות חברות, מותגים ותאגידים מהגדולים בעולם.

שם
מחלקה
תפקיד
אכיפה
שותף בכיר, ראש מחלקת אכיפה