English
תחומי עיסוק

בדיקת נאותות וליווי עסקאות

במהלך שני העשורים האחרונים ניכרת עליה דרמטית במודעות וההכרה בתפקיד החיוני שיש לקניין רוחני בכלכלה המודרנית כמרכיב מרכזי של בניית ושימור ערך. בהתאם חלה עלייה חדה בחשיבות הקניין הרוחני כמרכיב מרכזי בעסקאות מבוססות טכנולוגיה. על כן יש חשיבות רבה ביותר לליווי מקצועי של עסקאות על ידי אנשי מקצוע עם מומחיות בתחום הקניין הרוחני.

חלק נכבד מהפעילות המקצועית של קבוצת ריינהולד כהן הוא ליווי עסקאות לרבות בדיקות נאותות המבוצעות לקראת השקעה או עסקה אחרת להעריך את ערכה או כדי לקבוע את מחירה, ליווי פעיל של העסקה לרבות שילוב או ניהול המשא ומתן, עריכת הסכמים, וכו'. 

בשנים האחרונות הקבוצה ליוותה מספר רב של עסקאות בין חברות בארץ ובחו"ל ובהיקפים של מאות מיליוני דולרים.

שם
מחלקה
תפקיד
פטנטים, מדעי החיים וכימיה, מכשור רפואי, ננו-טכנולוגיה, מסחור קניין רוחני, בדיקת נאותות
שותף בכיר, ראש מחלקה
זכויות יוצרים, זכויות מטפחים, בדיקת נאותות, קוד פתוח, סודות מסחריים
שותף בכיר
בדיקת נאותות
שותפה בכירה
פטנטים, מכניקה וטכנולוגיה, מכשור רפואי, בדיקת נאותות
שותפה בכירה, ראש מחלקה
פטנטים, הי-טק, מכשור רפואי, בדיקת נאותות
שותפה