ינואר 24, 2018

בית המשפט העליון קבע: ניתן לאכוף בישראל פסקי דין שניתנו על ידי בתי משפט בסין

ערן ברקת, שותף, ראש המחלקה המשפטית
ערן ברקת

שותף, ראש המחלקה המשפטית

גילת ברקת ושות׳

שותף מנהל

קבוצת ריינהולד כהן
רייצ'ל לו, שותפה, עורכת פטנטים (סין)
רייצ'ל לו

שותפה, עורכת פטנטים (סין)

ריינהולד כהן ושות׳
גיל דגן,
גיל דגן

גילת ברקת ושות׳

בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה, הכיר בית המשפט העליון בפסק דין של בית משפט סיני כאכיף. פסק הדין עסק בסכסוך חוזי בין חברה סינית ובין קבלן ישראלי, שבמסגרתו בית משפט בסין חייב את הנתבע הישראלי לשלם סכום כסף נכבד לחברה הסינית. בית המשפט העליון פסק כי התנאים להכרה בפסק דין זר שקבועים בחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, מתקיימים בענייננו. בתוך כך נקבע כי מתקיימת גם "דרישת ההדדיות", שפירושה הכרה מקבילה של בתי המשפט בסין בפסקי דין ישראלים. זאת, על אף שלא הוכח כי בית משפט סיני אכן הכיר אי פעם בפסק דין ישראלי כאכיף. בית המשפט העליון הסתפק בפוטנציאל להכרה כזו, וציין כי הדבר נובע בין היתר מהצורך בחיזוק תחושת הוודאות בהתקשרויות עסקיות בין גורמים מישראל ומסין. בכך סלל בית המשפט העליון את הדרך להכרה הדדית של פסקי דין נוספים בשתי המדינות.

למאמר המלא באנגלית

אין באמור במאמר כדי להוות עצה, הדרכה, ייעוץ או חוות-דעת בנושא, והוא מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד ולא לכל מטרה אחרת. בכל נושא ספציפי יש לפנות לעורכי הדין או עורכי הפטנטים הרלוונטיים במשרדנו.

פנו אלינו
הירשמו לניוזלטר שלנו