English
תחומי עיסוק
 

מטכנולוגיות עבר אפורות לטכנולוגיות עתיד ירוקות – הליך מזורז לבחינת בקשות פטנט לטכנולוגיות "ירוקות"

1 בדצמבר, 2009


כהד למיקוד העיקרי של יום הקניין הרוחני הבינלאומי לשנה זו , מתפתחת מגמה במשרדי הפטנטים בעולם לקידום בקשות "ירוקות" לפטנט במסלול של הליך בחינה מהיר. מגמה זו מקורה בהכרה של משרדי הפטנטים בעולם בתפקידה של מערכת הפטנטים בקידום חדשנות "ירוקה" ופיתוח טכנולוגיות "ירוקות".

משרד הפטנטים האנגלי היה החלוץ של המגמה הזו כאשר ב- 12 במאי, 2009 השיק את הערוץ הירוק (Green Channel) לטיפול בבקשות פטנט. בתאריך 15 בספטמבר, 2009, הצטרף גם משרד הפטנטים האוסטרלי למגמה זו.

בעקבות משרדי הפטנטים האנגלי והאוסטרלי, בתאריך 1 באוקטובר, 2009, השיק גם משרד הפטנטים הקוריאני מסלול בחינה מהיר במיוחד ("superspeed examination") עבור בקשות "ירוקות". תהליך הבחינה המהיר צפוי לצמצם את משך הזמן מיום הגשת הבקשה לפטנט ועד למועד קבלת הפטנט ממשך ממוצע של שמונה עשר חודשים לבקשות, לתקופת זמן מזערית של פחות מחודש ימים, ובכך ליצור את המערך המהיר ביותר בעולם לבחינה של בקשות לפטנט.

ארה"ב לא איחרה להצטרף. תוך הדגשת הצורך לקדם פיתוח של טכנולוגיות "ירוקות", הודיע David Kappos, תת שר המסחר לענייני קניין רוחני בארה"ב, שהינו הממונה הישיר על משרד הפטנטים בארה"ב, כי החל מיום 8 בדצמבר, 2009, משרד הפטנטים האמריקאי יריץ תוכנית פיילוט חד שנתית עבור בקשות "ירוקות" (Green Technology Pilot Program). למרות שתוכנית זו תהיה בתוקף עד ליום 8 בדצמבר, 2010, יתקבלו לתוכנית רק 3,000 העתירות הראשונות.

על מנת להשתתף בתוכנית, על המבקש להגיש עתירה למשרד הפטנטים האמריקאי, בה הוא מסביר כיצד בקשת הפטנט עומדת בדרישות תוכנית הפיילוט. בין שאר הדרישות, על הבקשה להיות בקשת פטנט רגילה, אשר הוגשה לפני 8 בדצמבר, 2009, ואשר לגביה טרם הופק דו"ח בחינה ראשון, על הבקשה להיות מסווגת באחד מהסיווגים המוכרים לסיווג של טכנולוגיה "ירוקה", על הבקשה להכיל לא יותר משלוש תביעות בלתי תלויות ולא יותר מעשרים תביעות בסך הכל וכמו כן, על העתירה לכלול גם בקשה לפרסום מוקדם של בקשת הפטנט.

הנציגה האחרונה שהצטרפה למגמה זו, הינה רשות הפטנטים הישראלית עם הודעתו של הרשם ד"ר מאיר נועם מתאריך 13 בדצמבר, 2009, שהרשות תעניק מעמד מועדף לבקשות פטנט על טכנולוגיות "ירוקות". כתוצאה מכך, בקשות "ירוקות" תגענה לבחינה תוך שלושה חודשים מהיום בו הן יסווגו ככאלה. העתירה לקבלת סיווג של בקשה ירוקה יכולה להיות מוגשת בעת הגשת הבקשה או בכל עת לאחר מכן בטרם החלה בחינת הבקשה.

יש לציין כי היוזמות והתוכניות אשר תוארו לעיל, אין בהן כדי להוריד רף בבחינת הכשירות לפטנט ועל בקשת הפטנט לעמוד בכל התנאי הכשירות לרישום הפטנט כמו בקשה רגילה.

יש לצפות, שעתה, בפרט בעקבות ועידת האקלים של האו"ם שהתקיימה בקופנהגן לאחרונה, שעוד משרדי פטנטים בעולם יצטרפו למגמה זו ויאפשרו הליך בחינה מזורז לבקשות "ירוקות". ראוי כי מבקשים ובעלי בקשות פטנט "ירוקות", ינצלו יתרון זה בכל עת שהדבר רלוונטי.

ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו

1 יום הקניין הרוחני הבינלאומי לשנה זו, אשר התקיים ביום 26 באפריל התמקד בקידום חדשנות ירוקה, כאלמנט מפתח בעמידה באתגרים שמציבים שינויי האקלים.אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: