English
תחומי עיסוק
 

הצעת חוק העיצובים

16 באוגוסט, 2015

ב- 13 ביולי עברה הצעת חוק העיצובים בקריאה ראשונה בכנסת. חוק העיצובים החדש, אם וכאשר ייכנס לתוקף, יחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים המנדטורית הישנה אשר היוותה את הבסיס החוקי לרישום והגנה על מדגמים עד היום. לכשייכנס לתוקפו, חוק העיצובים החדש יביא למודרניזציה של המסגרת החוקית לרישום והגנה על מדגמים ("עיצובים" על פי החוק החדש) בישראל. הצעת החוק כוללת, בין היתר, הוראות חדשות ובכללן הגדרה חדשה של "מוצר" ככולל גם אייקונים וגופנים, דרישה לחידוש אוניברסאלי (במקום חידוש מקומי על הפקודה), הגנה על עיצובים לא רשומים, תקופת חסד ליוצרים להגיש בקשה לרישום גם לאחר פרסום המדגם, וכן מסגרת חוקית להצטרפות לאמנת האג להגשה בינ"ל של מדגמים. 

ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו
דוד גילת
עורך דין, עורך פטנטים, שותף בכיר
דוד גילת
דוד גילת, עורך דין ועורך פטנטים, הינו שותף בכיר
בגילת, ברקת ושות'


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: