English
תחומי עיסוק
 

רשות הפטנטים הישראלית תהיה רשות חיפוש ובחינה לאומית עבור בקשות PCT

1 בינואר, 2012


ב- 5 בדצמבר 2011, עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הפטנטים (פורסם ברשומות ב- 8 בדצמבר 2011). בהתאם לתיקון זה רשות הפטנטים בישראל1 תהיה לרשות חיפוש ובחינה בינלאומית מקדימה עבור בקשות PCT. ניתן לצפות שרשות הפטנטים תחל למלא תפקיד זה תוך מספר חודשים.

בספטמבר 2009 , החליט הארגון הבינלאומי לקניין רוחני PCT: World Intellectual Property Organization למנות את רשות הפטנטים בישראל כרשות בינלאומית לחיפוש ובחינה מקדימה –   IPEA: International  Preliminary Search and Examining Authority עבור בקשות פטנט אשר הוגשו במסגרת האמנה לשיתוף פעולה  בינלאומי בפטנטים2   – Patent Cooperation  Treaty:PCT. הסכם לעניין זה נחתם, בהתאם, בין ממשלת ישראל לבין WIPO. התיקון לחוק הפטנטים שנכנס לתוקפו כעת מציב את רשות הפטנטים הישראלית ברשימה מכובדת אחת יחד עם  16 משרדי פטנטים בעולם אשר כבר משמשים בתפקיד זה.

המינוי של רשות הפטנטים בישראל כרשות בינ"ל לחיפוש מעידה על ההכרה במקומה של המדינה כמקור מרכזי של פיתוח טכנולוגי בעולם ובהתאם ביכולתה של רשות הפטנטים לספק שירותי חיפוש ובחינה טובים ואפקטיביים.

בתחילה הרשות, בתפקידה זה, תהיה פתוחה להעניק שירותי חיפוש ובחינה בהקשר לבקשות PCT אך ורק למבקשים ישראלים. בשלב הבא השירותים ייתנו גם למבקשים זרים. אגרות החיפוש והבחינה עדיין לא פורסמו, אך יש לצפות שהם יהיו זולות יותר מאשר רשויות חיפוש ובחינה אחרות בעולם, כגון משרד הפטנטים בארה"ב ומשרד הפטנטים האירופי. 

ישראל הינה מהמדינות המובילות בעולם בכמות הגשת בקשות PCT לנפש. סביר להניח שמבקשים ישראלים רבים יבחרו ברשות הפטנטים כ- IPEA עבור בקשותיהם, בשים לב לרמת הבחינה הנאותה וכן לכך שהאגרות שתגבנה בישראל תהיינה כנראה נמוכות מאשר במשרדים רבים אחרים. יש להניח כי גם מבקשים ממדינות אחרות יבחרו ברשות הפטנטים כ- IPEA ממסיבות דומות, וכן גם בשל סטנדרטים של מהירות חיפוש ובחינה אותם מתכוון משרד הפטנטים הישראלי ליישם.

לתשומת לב, בדומה לזכות שעומדת לרשויות חיפוש ובחינה אחרות בעולם, גם רשות הפטנטים מוסמכת לסרב לבצע חיפוש באותם מקרים בהם האמצאה הינה בשטח טכנולוגי בו אין באפשרותה של הרשות לקיים חיפוש מהותי3 או במקרים בהם התיאור, התביעות או השרטוטים אינן מאפשרים קיומה של בחינה כזו.   

ד"ר חווה כנר ארצגוביץ

חווה כנר ארצגוביץ
ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו

1 הכינוי הרשמי של משרד הפטנטים על פי החוק עד כה היה "לשכת הפטנטים". התיקון החדש של החוק מתקן את השם הרשמי ל- "רשות הפטנטים", שם שבו נעשה כבר שימוש מספר שנים.

2 עבור כל בקשת PCT נערך חיפוש לעניין כשירות לפטנט ע"י הרשות הבוחנת אשר נבחרה ע"י המבקש. על בסיס בקשה ותשלום אגרות בחינה הרשות הבוחנת תבצע גם בחינה לעניין הכשירות לפטנט בעקבותיו יוצא דו"ח בחינה בינ"ל –   International Preliminary Examination Report –  IPER. ה- IPER אינו מחייב את משרדי הפטנטים הלאומיים שבוחנים בקשות לאומיות שהוגשו בהתבסס על בקשת ה-PCT, אולם ל- IPER יש לעיתים מזומנות אפקט מנחה. בנוסף הוא מאפשר למבקש להעריך את סיכויו לזכות פטנטים ולתכנן הגשות פטנט לאומיות (שעלותן רבה) על בסיס בקשת ה- PCT בהתאם.

3 בשים לב לכך שרוב האמצאות כשירות לפטנט בהתאם לחוק הפטנטים הישראלי, בניסוח כזה או אחר של התביעות, המקרים הללו יהיו, קרוב לוודאי, נדירים. יוצא מן הכלל חשוב הינן אמצאות שעניינן שיטות רפואיות לטיפול בגוף האדם אשר אינן ניתנים לפטנט בהתאם להוראות סעיף 7(1) לחוק, ואשר על כן אין ידע במשרד הפטנטים לביצוע חיפוש לעניין אמצאות כאלה. יש לשים לב שאמצאות שעניינן התוויות רפואיות חדשות ניתנות להגנת פטנט באמצעות תביעות המנוסחות כתכשיר המיועד לשימוש בהקשר להתוויה הרפואית החדשה או באמצעות תביעות שימוש "שוויצריות" שהינן תביעת המגדירות שימוש במרכיב הפעיל לייצור תכשיר המיועד לאותה ההתוויה. מכאן, ניתן להתגבר על אותה הגבלה ע"י ניסוח נכון של התביעות. יוצא מן הכלל נוסף אפשרי הינן אמצאות מיושמות מחשב אבסטרקטיות בעיקרן וכן אמצאות שעניין שיטות עסקיות.אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: