English
תחומי עיסוק
 

משרד הפטנטים הישראלי יחל בקרוב לפעול כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית

1 במאי, 2012


בחודש יוני 2012, משרד הפטנטים הישראלי יחל לפעול כרשות חיפוש ובחינה בינלאומיים עבור בקשות PCT. האגרות תהיינה נמוכות באופן יחסי ובכך ייפתח מסלול זול יותר לטיפול בבקשות PCT עבור מבקשי פטנט.

בישיבת מליאה של הארגון העולמי לקניין רוחני, WIPO, שהתקיימה 25 בספטמבר 2009, הוחלט למנות את משרד הפטנטים הישראלי כרשות חיפוש וכרשות בחינה בינלאומית במסגרת האמנה לשיתוף פעולה בינ"ל בנושאי פטנטים (אמנת ה- PCT). לאחר הכנה ממושכת1, משרד הפטנטים הישראלי יחל לתפקד כרשות חיפוש ובחינה עבור בקשות PCT. משמעות הדבר הינה שהחל מה- 1 ביוני 2012 מבקשים ישראלים של בקשות PCT יוכלו לבחור במשרד הפטנטים הישראלי כרשות החיפוש והבחינה של בקשתם.

במהלך השנה הראשונה משרד הפטנטים הישראלי יוכל לשמש בתפקידו החדש הזה אך ורק עבור בקשות של מבקשים ישראלים. בשלב מאוחר יותר, ובכפוף לחתימה על הסכמים עם משרדי פטנטים אחרים, משרד הפטנטים הישראלי יפעל גם כרשות חיפוש ובחינה עבור בקשות PCT של מבקשים זרים.

אגרות החיפוש והבחינה שייגבו על ידי משרד הפטנטים פורסמו כעת והם יעמדו על 3,500 ו- 1,500 ₪ בהתאמה. אגרות אלה נמוכות משמעותית מאלה שגובים משרדי פטנטים אחרים כגון משרד הפטנטים בארה"ב ומשרד הפטנטים האירופי2.

אמות המידה של הבחינה במשרד הפטנטים הישראלי השתפרו עד מאד בשנים האחרונות כך שבחירה בו כרשות החיפוש והבחינה תהווה אופציה לחיפוש ובחינה ברמה טובה, שהינה חסכונית לעומת בחירה של משרדי פטנטים מובילים, כדוגמת משרד הפטנטים בארה"ב ומשרד הפטנטים האירופי.

ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו

1 ההכנה הזו כללה גיוס בוחנים חדשים, הכשרה של בוחני פטנטים, עריכת פיילוט  פנימי לאימון הבוחנים, פיתוח והטמעה של מערכת מחשוב אשר מאפשרת הגשה וטיפול מקוון בבקשות ואינטגרציה מלאה עם מערכות המיחשוב ב- WIPO, התאמת החקיקה והשלמת תקנות שייכנסו לתוקף ב-1 בינו, 2012.  

2 האגרות המקבילות שגובה משרד הפטנטים בארה"ב הם 2,080 $ ו- 750 $, בהתאמה; אלה של משרד הפטנטים האירופי הינם 2,426 $ ו- 1,850 €, בהתאמה. מכאן, האגרות של משרד הפטנטים הישראלי מגלמות הנחה משמעותית והן עומדות על פחות מ- 1/3 מהאגרות במשרד הפטנטים האירופי ומעט פחות מחצי מאלה של משרד הפטנטים בארה"ב.אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: