English
תחומי עיסוק
 

משרד הפטנטים בישראל ישמש כרשות חיפוש ובחינה עבור בקשות PCT שהוגשו במשרד הפטנטים בארה"ב

20 באוקטובר, 2014


בהתאם להסכם שנחתם לאחרונה בין משרד הפטנטים בארה"ב ורשות הפטנטים בישראל, החל מיום 1 באוקטובר, 2014, רשות הפטנטים בישראל תפעל כרשות בחינה וחיפוש בינלאומית עבור בקשות PCT אשר הוגשו במשרד הפטנטים בארה"ב.  

ד"ר אילן כהן
עורך פטנטים, שותף בכיר
אילן כהן
ד"ר אילן כהן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת מדעי החיים והכימיה של ריינהולד כהן ושותפיו


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: