English
תחומי עיסוק
 

כשירות לפטנט של אמצאות בשטח התוכנה

22 באוקטובר, 2014


החלטתו של רשם הפטנטים בישראל בעניין Digital Layers Inc. היא ההתפתחות האחרונה במחלוקת הנוגעת לכשירותן לפטנט של אמצאות משולבות תוכנה. זהו המקרה הראשון מזה זמן רב שבו נקבע כי אמצאה בשטח התוכנה היא כשירה לפטנט. רשם הפטנטים קבע שיש לבחון את האמצאה הנתבעת כמקשה אחת  וכי ניתן להתחשב בתרומה הטכנית של רכיב התוכנה בבחינה האם האמצאה נופלת בתחום טכנולוגי ועומדת בהוראות  הסעיף 3 לחוק הפטנטים הישראלי.  החלטה זו מסמנת מגמה של הקלה משמעותית בעמדה הנוקשה שננקטה עד כה בהקשר לכשירותן לפטנט של אמצאות בשטח התוכנה.

אהוד האוזמן
עורך דין, שותף בכיר
אהוד האוזמן
אהוד האוזמן הינו שותף בכיר וכן מנהל את מחלקת ההייטק
בריינהולד כהן ושותפיו
סלעית שחר
עורכת דין, שותפה
סלעית שחר
סלעית שחר הינה שותפה בריינהולד כהן ושותפיו


אין במידע הכלול בניוזלטרים אלו כדי להוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ כאמור, ואין להסתמך עליו בעת קבלתה של כל החלטה מכל סוג שהוא.

לקבלת הניוזלטר שלנו אנא הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם: