English
תחומי עיסוק

אודות

מורשת וחזון

המורשת
קבוצת ריינהולד כהן ממשיכה את דרכו וחזונו של מייסדה, ד"ר ריינהולד כהן, שהינם סיוע לקידום התעשייה הטכנולוגית במדינת ישראל בדרך של הגנה על הקניין הרוחני, תוך מתן שירות בסטנדרטים גבוהים ביותר של מקצועיות ויושרה. קבוצת ריינהולד כהן דבקה במסורת זו כבר למעלה משבעה עשורים.

המשרד צמח בהתמדה, במקביל להתפתחות המדינה והצמיחה הכלכלית שבאה בעקבותיה. המשרד, בניהולו של ד"ר ריינהולד כהן ולאחר מכן בניהולם של בנו, ד"ר מיכאל כהן ושל מר ישראל שכטר, שמר על מקומו בצמרת המקצועית בתחום הקניין הרוחני בישראל ובעולם. 

כיום, תחת הנהגתו של הדור השלישי, קבוצת ריינהולד כהן ממשיכה לצמוח ולהתפתח במקביל לשינויים המהירים בעולם, אך מקור ההשראה ,שהציב ד"ר ריינהולד כהן, עודנו מהווה מופת של דיוק, ראיית הנולד ומצוינות גם היום.
 

החזון
חזון הקבוצה נגזר מן המורשת שלה. קבוצת ריינהולד כהן שואפת להמשיך ולהוביל בתחום ההגנה על קניין רוחני מתוך מטרה לסייע להתפתחות התעשייה הטכנולוגית של מדינת ישראל ולקדם את לקוחותיה. הקבוצה תמשיך לשרת את האינטרסים של לקוחותיה גם בעתיד בדרך של יושרה ומצוינות.

היום, יותר מפעם, ישנה הכרה בערך הכלכלי העצום של נכסי קניין רוחני ויש מודעות גוברת לצורך בשימור והגנה על נכסים אלה. קבוצת ריינהולד כהן תתמיד בפיתוח של אסטרטגיות קניין רוחני הנשענות על חיזוי טכנולוגיה ופענוח שווקים עתידיים, על מנת להעניק ללקוחות שירות מקיף, רב תועלת וארוך טווח.